Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Nowatorski projekt: „Zero tolerancji dla piratów drogowych”

Władze samorządowe Tarczyna postanowiły wdrożyć program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, który opiera się na zasadzie „Zero tolerancji dla piratów drogowych”. U zbiegu ul. Komornickiej i drogi krajowej E-7 zainstalowany został system rejestracji wykroczeń drogowych polegających na przekroczeniu dozwolonej w tym miejscu prędkości, jak również na przejeżdżaniu skrzyżowania na czerwonym świetle. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w skali kraju!

 

 

 

 

 

 

 

Systemu funkcjonujący na wspomnianym fragmencie trasy E-7 samoczynnie rejestruje wykroczenia, które następnie trafiają bezpośrednio do Straży Miejskiej w Tarczynie. Służba ta dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem, wspomagającym wypełnianie dokumentów, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach wykroczeniowych, co pozwala na szybkie karanie sprawców wykroczeń drogowych.


Przed wdrożeniem projektu burmistrz Tarczyna Barbara Galicz i Rada Miejska mieli dużą nadzieję, iż liczba wypadków drogowych, nieraz tragicznych w skutkach, znacząco spadnie. I tak się stało! Kamery na skrzyżowaniu zostały zainstalowane w połowie czerwca. Już od samego początku funkcjonowania przyniosły spodziewany efekt. Liczba wykroczeń w tym miejscu obniżyła się 8-krotnie, z ok. 1600 do 200 dziennie. Oznacza to, iż odsetek kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego na skrzyżowaniu został zredukowany z 10% do 1,25% ogółu przejeżdżających (ok. 16 tysięcy pojazdów dziennie).


- Zgodnie z naszą intencją, inwestycja pozwoliła uspokoić ruch w tym dramatycznym miejscu. O potrzebie instalacji systemu niech świadczy fakt, iż z chwilą uruchomienia kamer na feralnym skrzyżowaniu liczba wypadków drogowych i kolizji radykalnie spadła. Wszystkie działania mające na celu ochronę życia ludzkiego, mimo że dla niektórych mogą wydawać się uciążliwe, są absolutnie najważniejsze – podkreśla burmistrz Barbara Galicz.

 

 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro