Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Zdrowie

Tarczyńskie Centrum Medyczne - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
ul.Warszawska 42
05-555 Tarczyn
tel.(022) 727 70 63
http://www.zoztarczyn.pl/

Rejestracja w godz.: 7:00-18:00.

W tym nowoczesnym obiekcie (w którym zlokalizowana jest też apteka), o powierzchni równej niemal 2.000 m², znajduje się blisko 50 gabinetów specjalistycznych, w tym nowoczesna, cyfrowa pracownia rentgenowska oraz kompleksowo wyposażony, na najwyższym poziomie, gabinet rehabilitacji i fizykoterapii posiadający m.in.: aparaty do masażu uciskowego, laseroterapii, magnetoterapii, krioterapii, elektroterapii, ultradźwięki, wirówki do masażu przedramion i podudzi, lampy do światłolecznictwa, wyposażone sale do kinezyterapii czy też profesjonalne stoły do masażu.

 

 

 

Informatyzacja SP ZOZ w Tarczynie

 

\

Sprawna obsługa pacjentów, szybki dostęp do wyników badań oraz efektywniejsza praca placówki to tylko niektóre korzyści płynące z informatyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego projekt uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 790 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to przeszło 930 tys. zł.


To bardzo ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia SPZOZ, ale też pacjentów. Centrum Medyczne nie dysponowało wcześniej nowoczesnym sprzętem komputerowym, ani też systemem informatycznym umożliwiającym efektywniejsze zarządzanie. Dokumentacja medyczna sporządzana była w formie papierowej, przez co lekarz nie miał możliwości natychmiastowego wglądu do historii pacjenta. Utrudniony był również obieg dokumentacji w samym Centrum Medycznym oraz wymiana informacji z jednostkami współpracującymi.


W ramach projektu rozbudowano m.in. sieć teleinformatyczną placówki. Został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem medycznym oraz programami do zarządzania częścią medyczną tzw. białą i pozamedyczną tzw. częścią szarą. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i pacjentów na terenie placówki rozbudowano system monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu.                                                

Oprócz tego uruchomione zostały systemy, które pozwolą zminimalizować koszty zużycia energii elektrycznej oraz obniżą koszty ogrzewania, a poprzez montaż agregatu prądotwórczego zostało zapewnione bezpieczeństwo energetyczne placówki. Ponadto w ramach projektu powstały dwa Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP) – w przychodni w Tarczynie oraz w Pniewach.


Tytuł projektu: Poprawa jakości publicznych usług medycznych poprzez informatyzację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
Całkowita wartość projektu: 938 736,18 zł
Kwota dofinansowania: 797 925,75 zł
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”.

 

Modernizacja i rozbudowa budynku SP ZOZ w Tarczynie (projekt zakończony w 2010r.)

W 2009r. roku, zgodnie z zapowiedziami władz samorządowych gminy, rozpoczęta została modernizacja i rozbudowa siedziby SP ZOZ w Tarczynie, przy ul. Warszawskiej. Inwestycja związana z ośrodkiem zdrowia, zakończona w 2010r., zabezpieczyła potrzeby zdrowotne mieszkańców i spowodowała, że zakres rehabilitacji i fizjoterapii jest nieporównywalnie szerszy niż przed 2010r.

 

 Nowy ZOZ w Tarczynie – leczenie na europejskim poziomie - kliknij i czytaj

 

Stan PRZED realizacją projektu Stan PO realizacji projektu

 

 

Dzięki staraniom burmistrz Barbary Galicz i radnych Tarczyna, Darczyńców, a także dyrekcji SPZOZ, projekt ten zakończył się w 2010 roku.

 

Nowo powstały obiekt nie tylko diametralnie poprawił pod względem lokalowym jakość dotychczas świadczonych usług, ale także stworzył perspektywy i możliwości uruchomienia wielu nowych poradni specjalistycznych oraz diagnostycznych.

 

Na szczególną uwagę z perspektywy dość licznej grupy Mieszkańców naszej gminy zasługuje gabinet rehabilitacji i fizjoterapii, który ma działać w zakresie znacznie większym od obecnego. Poza tym dużo łatwiejszy stanie się dostęp do tego rodzaju świadczeń – w nowym ośrodku zdrowia znajdą się specjalne podjazdy oraz winda przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dzięki wdrożeniu ww. zmian zmodernizowany i rozbudowany SPZOZ pozwala Mieszkańcom gminy realizować ogromną większość potrzeb i usług specjalistycznych na miejscu, bez konieczności uciążliwych i kosztownych dojazdów do innych oddalonych aglomeracji.
 

Nowe wnętrza tarczyńskiego SP ZOZ:

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro