Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Wsparcie z WFOŚiGW i NFOŚiGW

 

Wzmocnienie potencjału OSP Tarczyn i poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Tarczyn poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 196 492,50 zł

Warsztaty "Razem chronimy przyrodę" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 000,00 zł

Tworzenie zwartych terenów zielonych Tarczyn-Drozdy dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 205.318,93 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Wąskiej i Dębowej w Tarczynie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,
w kwocie 290.000,00 zł

POIS tablica informacyjna2016-page-001
Projekt pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tarczyn" dofinansowano ze środków UE przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji

EKOLOGICZNIE interAKTYWNI dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34.814,00 zł
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przewodem tłocznym dla ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowościach Przypki i Janówek dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 785.441,00 zł
www. wfosigw.pl

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarczynie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 987.000,00 zł
www. wfosigw.pl

 

 Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Suchodół, gmina Tarczyn dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www. wfosigw.pl), w formie dotacji, w kwocie 19 000,00 zł

 


Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w zachodniej części gminy Tarczyn  - część zachodnia (etap czwarty) dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.134.000,00 zł
www. wfosigw.pl


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przewodem tłocznym dla ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowościach Przypki i Janówek dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.340.000,00 zł
www. wfosigw.pl

 

Szkolenia: "EKORADY NA ODPADY" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.850,00 zł

 

Konkurs: PRAKTYCZNIE EKOLOGICZNIE dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27.900,00 zł

 

Szkolenia: "NATURALNIE OPŁACALNIE" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18.400,00 zł

 

Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1 500 000,00 zł

 

 

Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w zachodniej części Gminy Tarczyn - etap II, miejscowości: Jeżewice i Świętochów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 698 610,00 zł

 

 

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kotorydzu dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 199 665,00 zł

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro