Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Pytania do Burmistrza

Zadaj pytanie

kategoria:
mail:
treść pytania:Pytanie zadane: 2007-10-30kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Na ile realne jest powstanie drobi NS ("Puławska Bis")? Na stronie powiatu Piaseczno oraz na stronach www.eurostrada.pl są plany tej drogi. Wariant 2 tej drogi jest z mojego piunktu widzenia szczególnie interesujący. Taka droga umożliwiłaby nam zamieszkanie na naszej działce w Pracach Dużych! Kiedy zapadnie ostateczna decyzja? Pozdrawiam, PAweł

odpowiedź:Szanowny Panie
Zgodnie z procedurą, GDDKiA zwraca się do samorządów, by wyraziły opinię wskazującą na, ich zdaniem, najlepszy wariant przebiegu trasy S7 w poszczególnych gminach. Władze samorządowe gminy Tarczyn będą wnioskowały o II wariant, jednakże ta opinia, podobnie jak opinia innych jednostek samorządowych, nie jest dla GDDKiA wiążąca.
Termin ostatecznej decyzji GDDKiA nie jest jeszcze znany.
Korzystając z okazji, pragnę poinformować, że 6 listopada 2007 roku o godzinie 17.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie odbędzie się zebranie, na którym omawiany będzie plan przebiegu trasy szybkiego ruchu przez teren gminy Tarczyn. Serdecznie zapraszamy!
Pytanie zadane: 2007-10-30kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Dzień Dobry Pani Burmistrz, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie: kiedy uruchomione zostaną nowe prywatne linie autobusowe z/do Tarczyna ?... Miało odbyć się to już dawno temu, ale na razie jest cisza w temacie :-((( A może należy jeszcze raz poprosić PPKS PIASECZNO o rozważenie możliwości zwiększenia liczby kursów z Tarczyna do Piaseczna i Warszawy ?... Pozdrawiam

odpowiedź:

Szanowny Panie,

Sprawa, o którą Pan pyta przedłuża się nieco z powodów czysto proceduralnych. Jednak przewoźnik poinformował mnie w rozmowie telefonicznej, że linie autobusowe mają ruszyć mniej więcej w połowie (ewentualnie pod koniec) listopada. Gdyby miał Pan jakieś konkretne pytania dotyczące niniejszej sprawy, proszę skontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem, p. Januszem Grodzkim - tel. 504 559 441. Pozdrawiam
Pytanie zadane: 2007-10-30kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Moje pytanie dotyczy budowy trasy S7 tzw Puławska - bis, a w szczególności wariantu nr 2 i wjazdu we wsi Ruda. Na jakim etapie są prace zatwierdzające poszczególne warianty i za którym wariantem jest gmina Tarczyn. Co z domami jednorodzinnymi przy wjeździe wieś Ruda? Teren przy wjeździe jest klasyfikowany pod zabudowę jednorodzinną. Iwona Włodarczyk

odpowiedź:

Szanowna Pani
Zgodnie z procedurą, GDDKiA zwraca się do samorządów, by wyraziły opinię wskazującą na, ich zdaniem, najlepszy wariant przebiegu trasy S7 w poszczególnych gminach. Władze samorządowe gminy Tarczyn będą wnioskowały o II wariant, jednakże ta opinia, podobnie jak opinia innych jednostek samorządowych, nie jest dla GDDKiA wiążąca.
Ostatecznej decyzji GDDKiA jeszcze nie ma, więc nie ma konkretnych planów co do gruntów, zabudowy etc. Wszelkie informacje dotyczące możliwości przebiegu trasy S7 są dostępne na stronie eurostrada.pl. Pragnę także poinformować, że 6 listopada 2007 roku o godzinie 17.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie odbędzie się zebranie, na którym omawiany będzie plan przebiegu trasy szybkiego ruchu przez teren gminy Tarczyn. Serdecznie zapraszamy
Pytanie zadane: 2007-10-30kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam, moje pytanie dotyczy remontu/budowy drogi ekspresowej S7. Za jakim wariantem budowy drogi będzie wnioskować Gmina - I, II czy III? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

odpowiedź:Szanowny Panie

Zgodnie z procedurą, GDDKiA zwraca się do samorządów, by wyraziły opinię wskazującą na, ich zdaniem, najlepszy wariant przebiegu trasy S7 w poszczególnych gminach. Władze samorządowe gminy Tarczyn będą wnioskowały o II wariant, jednakże ta opinia, podobnie jak opinia innych jednostek samorządowych, nie jest dla GDDKiA wiążąca.
Pragnę także poinformować, że 6 listopada 2007 roku o godzinie 17.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie odbędzie się zebranie, na którym omawiany będzie plan przebiegu trasy szybkiego ruchu przez teren gminy Tarczyn. Serdecznie zapraszamy!
Pytanie zadane: 2007-10-18kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam! Jakiś czas temu zadałam tą drogą pytanie dotyczące możliwości utwardzenia przez gminę ulicy Łąkowej w Janówku. Otrzymałam odpowiedź, że obecnie gmina nie jest w stanie zrealizować takiego działania. Kontynuując temat pragnę się dowiedzieć, czy możliwe by było chociaż dofinansowanie tej "inwestycji", jeżeli mieszkańcy ulicy Łąkowej podjęliby się realizacji zadania. Chodzi mi przede wszystkim o ewentualne dofinansowanie zakupu kruszca, czy też zorganizowanie transportu kruszca zakupionego przez nas. Z góry dziękuję za odpowiedź. Sylwia M.

odpowiedź:

Szanowna Pani,

Proponuję, abyśmy porozmawiały na ten temat i ustaliły warunki ewentualnych działań związanych z poprawą stanu ulicy Łąkowej. Zapraszam Panią do Urzędu Miejskiego, najlepiej we wtorek, ponieważ, z uwagi na to, że jest to dzień interesanta,jestem właściwe cały czas w gabinecie. Pozdrawiam,


Burmistrz Tarczyna


Barbara Galicz
Pytanie zadane: 2007-10-18kategoria: Życie Gminy

pytanie:

rok temu podpisalismy porozumienie w wyniku którego gmina miała utwardzić ul. Szumiących Brzóz w Marylce (droga Gminna). Czy była to kiełbasa wyborcza ?

odpowiedź:

Szanowny Panie,

Po przeczytaniu wiadomości od Pana i zaczerpnięciu informacji w referacie gospodarki komunalnej, przyjrzałam się bliżej tej sprawie. Porozumienie, a właściwie NOTATKA, o której Pan wspomniał zakłada zapewnienie przejezdności i wyrównanie ulicy Szumiących Brzóz przez władze samorządowe.
Te działania, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zostały już przeprowadzone. W notatce nie ma natomiast mowy o utwardzeniu wspomnianej drogi, dlatego też nie może być tu mowy o żadnej, jak Pan to ujął, „kiełbasie wyborczej”.
Pytanie zadane: 2007-09-27kategoria: Gospodarka

pytanie:

Witam, Piszę do Pani Burmistrz z pytaniem odnoście żwirowni, które funkcjonują w naszej Gminie. Dokładnie interesuje mnie sprawa wydobycia żwiru z wyrobiska w miejscowości Suchodół, jaką prowadzi Pan Kazimierz Marek. Sposób w jaki jest prowadzona działalność budzi w mojej ocenie pewne wątpliwści i zastanawiam się, czy wogóle jest ona prowadzona legalnie. Jednocześnie wydaje mi się, że miejscowy plan zagospodarowania przetrzennego raczej powinien uwzględniać wszystkie inne warunki, takie jak bezpośrednia bliskość ujecia wody oraz wodociągu, który zaopatruje pobliskie wsie. Ponadto z informacji, jakie kiedyś otrzymałem od pracowników Urzedu Miejskiego, tereny te zostały przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Proszę o informację, czy w tej sprawie moge liczyć na Pani pomoc, czy też powinienem zwrócić się do starosty. Z góry dziękuje za pomoc w wyjasnieniu tej sprawy. Z poważaniem Artur

odpowiedź:

Szanowny Panie,

Chciałabym uzyskać od Pana więcej informacji na poruszony przez Pana temat i przyjrzeć się bliżej całej sprawie. Dlatego proszę Pana o telefon (022) 715-79-00, lub też zapraszam na rozmowę we wtorek. Pozdrawiam,


Burmistrz Tarczyna


Barbara Galicz
Pytanie zadane: 2007-09-21kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Szanowna Pani. Ponieważ obecnie jest już możliwość ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych z dotacją do składki ze strony skarbu państwa chciałabym zamieścić krótki bezpłatny artykuł na ten temat w lokalnej gazecie tarczyńskiej. Proszę o informację czy taka możliwość istnieje. Sądzę że temat ten jest na tyle istotny dla mieszkańców naszej gminy że informacja o uruchomieniu ubezpieczeń dotowanych powinna jak najszybciej dotrzeć do wszystkich rolników naszego regionu. Jeżeli taka możliwość istnieje proszę o kontakt z osoba z którą mam ewentualnie uzgodnić treść artykułu. Grażyna

odpowiedź:

Szanowna Pani,

To z pewnoscią ciekawa inicjatywa. W niniejszej sprawie proszę skontaktować się z p.Alfredem Kohnem, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury.
Telefon: (022) 727-71-96; e-mail: tarpol4@wp.pl
"Wiadomości Tarczyńskie" ukażą się zapewne pod koniec tego miesiąca.
Pozdrawiam
Pytanie zadane: 2007-09-17kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Wtam, Proszę o wyjaśnienie wg, jakich kryteriów wyznaczane są ,,miejsca, które wymagające tego najbardziej' w odniesieniu do rozbudowy sieci kanalizacji w Tarczynie. Chciałabym dowiedzieć się jak jest kwalifikowana ul. Sportowa. Proszę o konkretną odpowiedź, z podanej można odczytać tylko tyle, że nic w najbliższych latach nie będzie robione. pozdrawiam Iwona

odpowiedź:

Szanowna PaniMiejscami, które wymagają inwestycji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w pierwszej kolejności (szereg przyczyn) są np. ul. Mszczonowska (dokończenie modernizacji), ul. Stępkowskiego i przyległe (w tym ul. Sportowa) i Jeziorzany.

W odpowiedzi z dnia 08.08.2007 zawarte jest następujące stwierdzenie: „Urząd Gminy zlecił opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej przy ulicy Stępkowskiego, obejmującej również tereny przyległe, w tym ul. Sportową, i zabezpieczył środki finansowe na ten cel. Po zakończeniu wspomnianej inwestycji, rozpoczną się prace związane z modernizacją ul. Sportowej”. Mimo to Pani twierdzi, że „nic w najbliższych latach nie będzie robione”. Nie wiem z czego wynika Pani negatywne nastawienie. Być może z tego, że nie do końca wczytała się Pani we wspomnianą odpowiedź, lub też nie chciała się Pani w nią wczytać. Pozdrawiam

Pytanie zadane: 2007-09-17kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Mam stałe, szczelne szambo w miejscowości Kotorydz. Jak wygląda w gminie polityka używania przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina dofinasowuje instalację takiej oczyszczalni? Prosiłbym o odpowiedź Mariusz

odpowiedź:

Szanowny Panie,Zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym, dopuszcza się realizację indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na działkach o powierzchni minimum 2000 m2. Obecnie Urząd Miejski nie dofinansowuje takich inwestycji z uwagi na to, iż dotacje do środków gminnych przeznaczane są na kanalizację sanitarną sieciową, uznaną za priorytetową dla gminy.

Warto jednak nadmienić, że przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Tarczyn mogłyby powstawać - z pomocą władz samorządowych - znacznie szybciej i taniej, gdyby osoby tym zainteresowane zrzeszały się w stowarzyszenia, tak jak przypuszczalnie będzie miało to miejsce np. w Gminie Belsk Duży.

Pozdr.
Pytanie zadane: 2007-08-23kategoria: Gospodarka

pytanie:

Jaką najmniejszą powierzchnię działki przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn. Pytanie dotyczy 3h powierzchni gruntów. Z góry dziękuje za odpowiedz!

odpowiedź:

Szanowny Panie,Minimalną powierzchnię działki przeznaczonej pod zainwestowanie określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W zależności od położenia danej działki, jej ustalona minimalna powierzchnia waha się w granicach od 0,08 ha do 0,3 ha – dla obecnie dokonywanych podziałów.

Pytanie zadane: 2007-08-23kategoria: Gospodarka

pytanie:

Dzień dobry, po raz drugi zadaję Pani pytanie, kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji na wsi Janówek. Są na ten temat różne pogłoski, a nikt nie wie nic konkretnego. Mam nadzieję, że uzyskam od Pani konkretną odpowiedź. Dziękuję.

odpowiedź:

Szanowna Pani,

Obecnie dobiega końca przygotowywanie dokumentacji technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej obejmującej Janówek, a także część Tarczyna. Po ukończeniu tych prac Urząd Miejski będzie musiał uzyskać właściwe pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej. Według wieloletniego planu inwestycyjnego, określającego zadania inwestycyjne gminy, opisywana inwestycja przewidziana jest na przyszły rok. Warto jednak nadmienić, że istnieje możliwość pozyskania na powyższe zadanie unijnej dotacji (o którą Urząd Miejski wystąpi jak tylko zostanie opublikowane uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, czyli zapewne w listopadzie br.), w związku z czym początek inwestycji w Janówku może zostać przełożony na inny termin.
Pytanie zadane: 2007-08-17kategoria: Gospodarka

pytanie:

Witam. Chciałbym uzyskać informację w jaki sposób umieszczane są informacje o firmach działających na terenie naszej gminy na stronie gminy Tarczyn oraz jak zgłasza się firmę do umieszczenia na ww zakładce. Pozdrawiam. Krzysztof

odpowiedź:Szanowny Panie,

Informacje o firmach działających na terenie gminy (nawet jeśli nie mają swojej strony www) można umieszczać w Gminnej Bazie Firm, widocznej na stronie www.tarczyn.pl.

Wszystkie przedsiębiorstwa widniejące w zakładce mają swoją witrynę www, wystarczy zatem przesłać link do takiej strony - wraz z ewentualnymi dodatkowymi informacjami o firmie - do Gminnej Bazy Firm lub na adres: promocja@tarczyn.pl.

Pytanie zadane: 2007-08-13kategoria: Gospodarka

pytanie:

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje pytanie z dnia 23.04.2007 r. Ale chciałabym uzyskać jeszcze odpowiedź dodatkową w związku z udzieloną odpowiedzią. Wynika z niej, że gmina opiniuje planowanie eksploatacji żwirowni. Jeśli nie ma tego w planie i opinia gminy jest negatywna, to nie wyobrażam sobie żeby starosta czy wojewoda wydał zgodę na eksloatację żwirowni.Czyżby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego było aż tyle terenu przeznaczonego na żwirownie? Przecież po wyeksloatowaniu terenu ze żwiru zostaje dziura w ziemi i jestem ciekawa, czy gmina ma wtedy z tego dochód, bo przecież nikt tego już nie kupi i pewnie nikt nie płaci też podatku. I kółko się zamyka. Może gmina bardziej by się zainteresowała, co się dzieje z jej ziemią. Pozdrawiam Grażyna

odpowiedź:

Szanowna Pani,

W okresie poprzedniej i obecnej kadencji samorządowej były jedynie kosmetyczne zmiany związane z terenami przeznaczonymi pod żwirownie. Plan zagospodarowania przestrzennego zawiera tereny przeznaczone pod wydobywanie żwiru tylko tam, gdzie istnieją ku temu warunki.
Wszelkich informacji dotyczących miejscowego planu zagospodarowania i zawartych w nim danych związanych z terenem przeznaczonym na żwirownię, udzielają w siedzibie Urzędu Miejskiego jego pracownicy.
Jeśli po wyeksploatowaniu terenu ze żwiru i po zakończeniu rekultywacji zostaje zagłębienie w ziemi, zachodzi podejrzenie związane z nielegalną eksploatacją żwirowni. Organem upoważnionym do zajmowania się tego typu sprawami jest starosta.
Pytanie zadane: 2007-08-13kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam Pani Burmistrz Mam jedno pytanie odnośnie Naszej publicznej biblioteki mieszczącej się w GOK-u w Tarczynie. Kto nad nią trzyma "piecze" i dla czego nie ma w niej nowych tytułów pojawiających się na rynku literackim polskich jak i zagranicznych pisarzy? Pozdrawiam

odpowiedź:

Szanowny Panie,Gminną Biblioteką Publiczną zarządza jej dyrektor, zatrudniany przez władze samorządowe.Po zaczerpnięciu informacji dotyczących nowych – polskich i zagranicznych – książek znajdujących się w tarczyńskiej bibliotece można stwierdzić, że ma ona w swych zbiorach szereg aktualnych książek znanych pisarzy, takich jak np. Paulo Coelho, Jerzy Pilch, Katarzyna Grochola, J.K. Rowling, Joanna Chmielewska, John Tolkien czy Umberto Eco. W katalogu są też te autorstwa Jana Pawła II, czy też ks. Tadeusza Isakowicza Zalewskiego.

Oczywiście nie wyklucza to Pana racji - być może są pewne znane pozycje, których biblioteka, niestety, nie posiada. Jeśli chciałby Pan zasugerować, jakimi książkami należałoby uzupełnić jej katalog, prosimy o propozycje.

Pytanie zadane: 2007-08-10kategoria: Gospodarka

pytanie:

Witam. Szanowna Pani Burmistrz, chciałbym ta drogą zaproponować aby w gazecie lokalnej oraz na stronie internetowej gminy zamieszczać informacje opisujace funkcjonujace na naszym terenie podmioty gospodarcze. Informacje takie w moim przekonaniu pełniłyby dwojakie funkcje po pierwsze stanowiłyby kompendium informacji o funkcjonujacych na naszym terenie firmach a po drugie stanowiłyby zachętę dla nowopowstajacych firm do lokalizowania ich siedzib lub oddziałów na terenie naszej gminy. Informacje takie na pewno byłyby odbierane jako bardzo pozytywny sygnał dla inwestorów o przyjaznym podejściu do przedsiębiorców. Pozdrawiam. Krzysztof

odpowiedź:

Szanowny Panie,

Dziękujemy pięknie za uwagi, które zawarł Pan w swym liście. Pana inicjatywa zbiegła się z naszym wcześniejszym pomysłem. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego została niedawno stworzona specjalna podstrona zawierająca linki do witryn internetowych firm działających na terenie gminy. „Zakładka” ta, znajdująca się w „Serwisie Inwestora” jest stale aktualizowana

(http://www.tarczyn.pl/527-46a9cfeb22a96.htm ).Z myślą o inwestorach i turystach przybywających do Gminy Tarczyn, na urzędowej strony www zamieściliśmy ostatnio mapę Tarczyna, dokładną mapę całej gminy, a także ilustrację położenia Tarczyna w Polsce i w Europie
(http://www.tarczyn.pl/527-45b3db805bb1c.htm).

Bez wątpienia tego typu działania poprawią wizerunek naszej gminy zarówno w oczach jej mieszkańców, jak i przybywających tu osób, oraz będą zachętą do osiedlania się i inwestowania na terenie Gminy Tarczyn.Z poważaniem,Burmistrz Tarczyna

Barbara Galicz

Pytanie zadane: 2007-08-10kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Szanowna Pani! Jeszcze w tym roku lub z początkiem przyszłego zamierzamy z mężem osiedlić się w miejscowości Janówek. Obecnie trwa budowa naszego domu na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Łąkowej. Przy tejże ulicy stoi obecnie jeden zamieszkany budynek, dwa domy są w trakcie budowy, a właściciele działek sąsiednich zamierzają rozpocząć budowę w niedługim terminie. Nasz wspólny problem polega na tym, że "ulica" Łąkowa, która stanowi drogę dojazdową do naszych działek, nie tylko z nazwy przypomina łąkę. Do działek trudno dojechać nawet samochodom firm budowlanych - zwłaszcza po opadach deszczu. Ponieważ ul. Łąkowa widnieje w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako droga gminna (oznaczona 33 KD D/G), moje pytanie jest następującej treści: Czy jest możliwe, aby Gmina utwardziła w/w drogę (a właściwie jej część od działki nr 42/15 do działki nr 42/11) tak, aby dojazd do naszych posesji nie był bardzo uciążliwy? Z góry dziękuję za poświęconą mojemu problemowi uwagę. Pozostaję z wyrazami szacunku Sylwia Matyjaszek

odpowiedź:

Szanowna Pani,

Ilość zmodernizowanych dróg w Gminie Tarczyn stale się zwiększa. Związane z tym działania są jednymi z najistotniejszych inwestycji dla naszej gminy. Do niedawna, kiedy to zaczęłam piastować swój urząd, nie było nawet odpowiedniej drogi w centrum Tarczyna, a także na wielu innych ważnych dla gminy szlakach. Dziś wygląda to już nieporównywalnie lepiej, lecz jest jeszcze wiele inwestycji drogowych, które czekają na realizację. Do tego dochodzi szereg innych inwestycji, które Urząd Miejski planuje przeprowadzić w ciągu kilku najbliższych miesięcy, lat. Dlatego też - biorąc pod uwagę fakt, iż nie dysponujemy znacznymi środkami finansowymi – wspomniane działania należy przeprowadzać w odpowiedniej, racjonalnej kolejności, zaczynając od modernizacji tras o największym nasileniu ruchu. Ulica Łąkowa będzie oczywiście z czasem utwardzona, lecz Urząd Miejski nie jest w stanie zrobić tego na chwilę obecną.
Z poważaniem,

Burmistrz Tarczyna

Barabara Galicz

Pytanie zadane: 2007-08-10kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam, Mam kilka pytan dotyczących wsi Księżak: 1. Jaki jest realny termin doprowadzenia gazu. 2. Prosze o informacje na temat inwestycji, ktora jest prowadzona między ulicą Działkową, a Leśną. Pozdrawiam,

odpowiedź:

Szanowny Panie,

Sprawami związanymi z doprowadzeniem gazu na dany obszar zajmuje się właściwy zakład gazowniczy, który – po uprzedniej ocenie kryteriów ekonomicznych, opłacalności dostaw – może wykonać odpowiednie prace.
O warunki związane z dostawą gazu, należy się zwracać do zakładu gazowniczego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 21b (tel. 048 6642206).
Warto nadmienić, że we wsi Księżak zawiązał się Komitet Gazyfikacyjny, dążący, przy wsparciu władz samorządowych, do doprowadzenia gazu na wspomniane tereny, czego dowodem jest m.in. wizyta obecnej pani sołtys i burmistrz Tarczyna w siedzibie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa (obecnie Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem) i rozmowy z przedstawicielami spółki na temat zgazyfikowania obszaru, o który Pan pyta.

W dokumentacji posiadanej przez Urząd Miejski nie znajdują się dane dotyczące wspomnianej przez Pana inwestycji. Prosimy o więcej informacji na ten temat.
Pytanie zadane: 2007-08-08kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam, ostatnio modny jest temat ochrony środowiska i mam kilka pytań w tym temacie. Czy gmina podejmuje jakieś kroki w celu promocji selektywnej zbiórki odpadów? Mam wrażenie, że obecnie poziom selektywnej zbiórki odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy jest na bardzo niskim poziomie. Nie wiem czy zwykła akcja informacyjna by wystarczyła. Często potrzebne jest wsparcie jakiejś większej organizacji lub udział kilku gmin. W tym celu polecam stronę http://recykling.org Jest to duża akcja województwa małopolskiego. Warto jednak własnymi siłami na szczeblu lokalnym też jakoś spróbować. Szczególnie spory efekt można by dość tanim kosztem osiągnąć podczas roku szkolnego włączając w akcje szkoły. Zaproponować jakąś rywalizację w ilości zebranych butelek szklanych, makulatury, baterii, puszek. Ze znalezieniem odbiorcy lub firmy koordynującej nie powinno być większego problemu. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na brak koszy na śmieci w wielu miejscach miasta. Jeśli się nie mylę to ul warszawska w stronę gimnazjum prawie takowych nie posiada. W gminie jest kilka koszy do selektywnej zbiórki odpadów... ale jak na razie jest to praca syzyfowa. Żal patrzeć na to... ludzie nie bardzo wiedzą co, jak i gdzie wrzucać. Mało kto pomyśli o tym aby przed wrzuceniem plastikowej butelki odkręcić korek i ją zgnieść (a co dopiero aby oderwać papierowe logo). Na koszach mogłyby się pojawić takie instrukcje. Przy współpracy ze sklepami działającymi na terenie miasta można by także spróbować zachęcić ludzi do używania materiałowych toreb zamiast foliowych. Mam nadzieję, że jeśli nie natychmiast to z biegiem czasu część tych rzeczy zostanie wdrożona w życie. Gmina dbająca o środowisko to rzecz, która przyciąga mieszkańców oraz wpływa ogólnie na dobre imię gminy. Pozdrawiam Damian Sobczyk

odpowiedź:

Szanowny Panie,Gmina Tarczyn podejmuje stosowne działania dotyczące promocji selektywnej zbiórki odpadów już od dłuższego czasu, m.in. poprzez włączenie w akcje ekologiczne uczniów miejscowych szkół. Na ulicy ks. Oszkiela, w Tarczynie oraz we wsiach Kotorydz, Pamiątka i Kawęczyn, znajdują się ponadto specjalne zbiorniki do selektywnej zbiórki odpadów. Jak Pan słusznie zauważył, nie są one niestety wykorzystywane przez mieszkańców w sposób właściwy. Mimo wszystko władze samorządowe będą nadal promować selektywną zbiórkę odpadów, organizując akcję „Sprzątanie Świata”, konkursy proekologiczne, zapewniając odbiór posegregowanych odpadów, kontynuując działania edukacyjne w szkołach, w tym prelekcje na temat ekologii, ponieważ - jak powszechnie wiadomo - edukacja młodego pokolenia jest w tej kwestii szczególnie istotna. W działaniach proekologicznych z władzami samorządowymi współpracuje ponadto ochotnicza straż pożarna. Odnosząc się do Pana propozycji, pragnę podkreślić, że Urząd Miejski będzie starał się występować z inicjatywą przeprowadzenia wszelkich odpowiednich przedsięwzięć proekologicznych, szczególnie takich, których realizacja będzie miała szanse spotkać się z adekwatnym odzewem mieszkańców gminy.

Pytanie zadane: 2007-08-08kategoria: Gospodarka

pytanie:

Witam, proszę o stanowisko Urzędu Miejskiego dot. 1. kanalizacji na ul. Sportowej w Tarczynie - czy kiedykolwiek będzie wybudowana - temat pojawia się zawsze przy okazji wyborów i chęci pozyskania głosów mieszkańców. 2. drogi - a raczej czegoś, co ją imituje - na ul. Sportowej przechodzącej w ul.Działkową, w Tarczynie. Stan tego ,,szlaku dla wytrwałych ' jest od lat niezmienny, co jakiś czas zasypywane są dziury i co roku na nowo pojawiają się od nowa. Podczas całego roku, w przypadku pojawienia się większej ilości wody oraz zimą, przedostanie się na ul. Stępkowskiego jest nielada wyczynem. Patrząc na zmiany na rynku miasta i inne mnie reprezentacyjne miejsca Tarczyna, można przypuszczać, że ww ulice pozostały oprócz pomysłu przesiedlania do okolicznych baraków nowych mieszkańcami (często nadużywających alkoholu) swoistą zapomnianą plamą na mapie Tarczyna. pozdrawiam Iwona

odpowiedź:

Szanowna Pani,

Sieć kanalizacyjna jest sukcesywnie powiększana, i w tym zakresie w ostatnich latach sytuacja na terenie gminy stała się znacznie lepsza. Tego rodzaju inwestycje są bardzo ważne dla naszej gminy. Urząd Miejski planuje przeprowadzić w ciągu kilku najbliższych miesięcy, lat, kolejne działania we wspomnianym kierunku. W związku z powyższym, uwzględniając, że nie dysponujemy szczególnie dużymi środkami finansowymi, wspomniane działania należy przeprowadzać w pierwszej kolejności w miejscach, które wymagają tego najbardziej.


Urząd Miejski zlecił opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej przy ulicy Stępkowskiego, obejmującej również tereny przyległe, w tym ul. Sportową, i zabezpieczył środki finansowe na ten cel. Po zakończeniu wspomnianej inwestycji, rozpoczną się prace związane z modernizacją ul. Sportowej.

Pytanie zadane: 2007-08-08kategoria: Gospodarka

pytanie:

Dzień Dobry, jaka jest kwota i procedura otrzymania dofinansowania zmiany pokrycia dachowego z eternitu na blachę?

odpowiedź:

Szanowna Pani,

Zgodnie z krajowym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, usuwanie azbestu z nieruchomości znajduje się w gestii ich właścicieli, którzy zobowiązani są do zlecenia tychże prac specjalistycznej firmie. Gmina natomiast ma obowiązek gromadzenia informacji na temat miejsc, w których znajduje się eternit. Jednakże Gmina Tarczyn stara się o pozyskanie środków finansowych na usuwanie azbestu ze swego terenu. Jeśli takie fundusze trafią do Urzędu Miejskiego, zostaną wówczas rozdysponowane na zasadach określonych przez samorząd.
Pytanie zadane: 2007-08-08kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam!Widziałem plany w internecie co do lokalizacji przebiegu trasy A2 i chciał bym sie dowiedzieć czy ta trasa bedzie przebiegała tak jak jest tzw. ,,Wariancie Samorządowym" przez sam środek Gminy czy bedzie poprowadzona inną trasą?Z góry dziękuje za odpowiedź!

odpowiedź:

Szanowny Panie,

Nie ma jeszcze ostatecznie ustalonego przebiegu trasy A2. Póki co rozważanych jest kilka koncepcji dotyczących tejże inwestycji. Urząd Miejski czeka na spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podczas którego władze samorządowe zapoznają się z konkretnymi propozycjami w sprawie lokalizacji trasy A2 i ustosunkują się do nich. Wszelkie informacje związane z powyższą kwestią będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Pytanie zadane: 2007-08-08kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam serdecznie Moi rodzice mają działkę na terenie gminy Tarczyn w miejscowości Prace Duże. Dach ich domku pokryty jest eternitem. Chcą wymienić pokrycie dachu na bardziej ekologiczne. Chcą w "cywilizowany" sposób pozbyć się odpadów eternitu. proszę o podanie informacji, gdzie można na terenie Gminy utylizować ten wyjątkowo niewdzięczny odpad, czy Gmina w jakiś sposób pomaga mieszkańcom pozbyć się eternitu ?

odpowiedź:

Szanowny Panie,Zgodnie z krajowym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, usuwanie azbestu z nieruchomości znajduje się w gestii ich właścicieli, którzy zobowiązani są do zlecenia tychże prac specjalistycznej firmie. Gmina natomiast ma obowiązek gromadzenia informacji na temat miejsc, w których znajduje się eternit. Jednakże Gmina Tarczyn stara się o pozyskanie środków finansowych na usuwanie azbestu ze swego terenu. Jeśli takie fundusze trafią do Urzędu Miejskiego, zostaną wówczas rozdysponowane na zasadach określonych przez samorząd.

Co do firmy zajmującej się usuwaniem eternitu, proszę wejść na następującą stronę: http://katalog.pf.pl/Mazowieckie/Azbest-usuwanie-neutralizacja-W7G0B9865P0R10C-m13.html

Pytanie zadane: 2007-06-14kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam, Odnośnie możliwości ogrzewania węglowego. Podaję namiary: miejscowość Janówek, działka 42/13 Uprzejmie dziękuję Roman G.

odpowiedź:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Tarczyna ustala się dla noworealizowanej zabudowy zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych projektowanych w oparciu o gaz i paliwa płynne. W związku z tym nie dopuszcza się zastosowania opału stałego.Referat Planowania Przestrzennego
Pytanie zadane: 2007-06-01kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Sznowna Pani Burmistrz! Moje pytanie dotyczy drór między własnościowymi działkami w Korzeniówce - czy drogie te są własnością gminy czy właściciela gruntu,który dokonał jego podziału i sprzedał jako działki budowlane ? bardzo prosze o udzielenie odpowiedzi z podaniem aktu prawnego,który reguluje te kwestię. Z góry dziekuje

odpowiedź:

Proszę o uściślenie których dróg dotyczy Pani pytanie (numery działek ewidencyjnych lub nazwy ulic), ewentualnie o podanie numeru działki, która leży przy przedmiotowej ulicy (drodze).Kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa
12...3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro