Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Aktualne przetargi i ogłoszenia

 

2013

Wszystkie aktualne przetargi i ogłoszenia dostępne są pod następującym adresami www: http://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=118061 oraz http://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=99164.

 

2012

Wszystkie aktualne przetargi i ogłoszenia dostępne są pod następującym adresami www: http://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=107617 oraz http://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=99164.

 

2011

Wszystkie aktualne przetargi i ogłoszenia dostępne są pod następującym adresami www: http://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=101647 oraz  http://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=99164.

 

2010r.

 

Wszystkie aktualne przetargi i ogłoszenia dostępne są pod następującym adresem www: http://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=93290.

 

Budowa kompleksu boisk - program "Moje Boisko-ORLIK 2012" - termin składania ofert na realizację inwestycji w Tarczynie do dn. 04.05.2010r. do godz. 10:00 - kliknij i zobacz szczegóły


 

2009r.

 

Wyposażenie Gimnazjum w Pamiątce w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny - pozostałe

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-09-14 13:35:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  
 

Wyposażenie Gimnazjum w Tarczynie w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny - meble

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-09-14 13:30:57)
  Ostatnio zmodyfikował:   
 

 Wyposażenie klas "0" Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie - meble, w tym wyposażenie szatni i sprzęt elektroniczny

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-09-14 13:27:45)
  Ostatnio zmodyfikował:

 

Dostawa obiadów dla uczniów z terenu Gminy Tarczyn

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-09-04 14:15:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  
 

Wyposażenie klas "0" Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie - pomoce dydaktyczne, wyposażenie szatni i stołówki

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-08-28 13:51:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  
 

 

Wyposażenie klas "0" Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie - meble (tryb zapytanie o cenę - tylko dla zaproszonych Wykonawców)

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-08-28 13:27:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Monika Zambrzycka (2009-08-28 13:30:06)

 

 

 Wyposażenie klas "0" Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie - wyposażenie placu zabaw

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-08-26 11:54:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  
 

 

Dostawa paliwa dla pojazdów Gminy Tarczyn, pojazdów Straży Miejskiej w Tarczynie oraz pojazdów OSP na terenie Gminy Tarczyn

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-08-26 10:57:45)
  Ostatnio zmodyfikował:   


 
 

Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchodół

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-08-28 14:21:43)
  Ostatnio zmodyfikował:

 

Dowożenie i odwożenie 4 dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2009/2010 
 


  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-08-06 13:13:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  
 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej Domu Kultury w Tarczynie


Ogłoszenie o zamówieniu

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-07-27 14:51:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Monika Zambrzycka (2009-07-27 14:54:59)

 

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010 


  Autor dokumentu: Edyta Onufrowicz, Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-07-03 13:01:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  


 

Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest 


  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-07-02 12:57:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

 

Roboty drogowe na terenie Gminy Tarczyn - PI.IV.341-9/09

 

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-05-27 13:30:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Monika Zambrzycka (2009-05-27 14:39:58)

 

Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Jeżewicach


  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-05-18 15:29:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

 

 

 

 

 

   Roboty drogowe na terenie Gminy Tarczyn 

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-04-01 11:50:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  Monika Zambrzycka (2009-04-01 11:59:00)


Modernizacja i rozbudowa SPZOZ w Tarczynie

  Autor dokumentu:

Monika Zambrzycka (2009-03-18 12:40:17)

  Ostatnio zmodyfikował:

 

 Rozbudowa budynku Przedszkola w Tarczynie

  Autor dokumentu:

  Monika Zambrzycka (2009-03-18 12:33:53)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

 Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Tarczyn 

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-02-19 13:37:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  


Roboty drogowe na drogach na terenie Gminy Tarczyn 

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-02-17 10:08:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  Monika Zambrzycka (2009-02-18 12:33:32)


Szkolenia z języka angielskiego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie w ramach projektu "Let's talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników samorządowych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego"

 

 

 

Dostawa zestawu sprzętu (laptop, projektor, ekan) w ramach projektu "Let's talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu Piaseczyńskiego" 


  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-01-06 16:28:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

 

 

 

Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn


Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-12-24 09:54:05)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Racibory, Nowe Racibory i Kawęczyn 

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-11-19 09:48:57)
  Ostatnio zmodyfikował:

 

 

Nadawanie przesyłek pocztowych za opłatą skredytowaną - przetarg powtórzony 


  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-10-29 11:43:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

 

Roboty budowlane na drogach gminnych: ul. Kościelna w Rembertowie, ul. Ogrodowa w Kopanej, ul. Krzywa w Kotorydzu i ul. Długa w Rudzie oraz ul. Mokra w Pracach Dużych 

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-09-25 13:45:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  Monika Zambrzycka (2008-09-25 13:56:38)
 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Tarczyn nieruchomości położonej we wsi Prace Duże


  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Szymon Woźniak (2008-09-25 08:30:00)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

Przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość zabudowaną położoną we wsi Prace Małe gmina Tarczyn, działka ewidencyjna numer 138/2 o powierzchni 1 9433 m2 - wykaz nieruchomości


  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Szymon Woźniak (2008-09-17 08:19:52)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

 

Dostawa węgla kamiennego i koksu w sezonie 2008/2009 


  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-09-16 14:53:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

 

 Dostawa paliwa dla pojazdów, należących do: Gminy Tarczyn, Straży Miejskiej w Tarczynie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Tarczyn


  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-09-15 10:31:28)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

Dostawa obiadów dla uczniów z terenu Gminy Tarczyn II 

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-08-25 13:25:19)
  Ostatnio zmodyfikował:

 

 

Renowacja elewacji Zespołu Szkół w Pamiątce


  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-08-20 09:41:27)
  Ostatnio zmodyfikował:

 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Tarczyn

Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-07-23 15:22:55)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

Dowożenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2008/2009

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-07-23 11:33:30)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Tarczynie 


  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-07-09 15:16:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  


Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-06-23 13:58:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  Monika Zambrzycka (2008-06-23 13:58:55)

 

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ stanowiącej własność Gminy Tarczyn położonej we wsi Prace Duże w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka numer 435 o powierzchni 0,19 ha


  Autor dokumentu: Barbara Gembala

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-06-10 13:21:14)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

 

Rewitalizacja Rynku - Rozbiórka budynków


  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-06-05 14:42:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

 

 

Przebudowa ul. Mszczonowskiej w Tarczynie

 

Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-05-30 15:30:59)
  Ostatnio zmodyfikował:  Monika Zambrzycka (2008-05-30 15:32:22)

 

 Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół w Pamiątce wraz z przebudową poddasza

 

Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2008-05-30 15:03:54)
  Ostatnio zmodyfikował:  Monika Zambrzycka (2008-05-30 15:09:09)

 

 

 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn - Etap II - Kanalizacja sanitarna w obrębie ul. Stępkowskiego w Tarczynie

 

Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-05-21 10:31:07)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

 

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn - Etap I - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Janówek

 

Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-04-30 14:47:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  Sławomir Wyszyński (2008-04-30 14:50:42)

 

siwz - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn - Etap I - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Janówek
  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-04-30 14:46:32)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

 

 

 

 Budowa kanalizacji i ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Tarczynie

 

Ogłoszenie o zamówieniu budowy kanalizacji i ulic na ociedłu domków jednorodzinnych w Tarczynie
  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-04-07 15:41:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  SUPERADMIN  (2008-04-08 16:17:46)
 
siwz - budowa kanalizacji i ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Tarczynie
  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-04-07 15:44:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  SUPERADMIN  (2008-04-08 16:17:52)

 

 

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kotorydz i Stefanówka-Kopana

 

Ogłoszenie o zamówieniu
  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-04-07 14:28:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  
 
SIWZ - Przebudowa dróg w Kotorydzu, Stefanówce - Kopana
  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-04-07 14:28:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

 

 

 

Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Tarczyn - ogłoszenie o zamówieniu


  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-03-28 12:09:30)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gładków, drogi gminnej w miejscowości Rembertów oraz modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świętochów


  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-03-27 15:37:17)

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych


  Autor dokumentu: Barbara Gembala

  Udostępnił:  Małgorzata Nowaczyńska (2008-02-29 09:03:58)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

 Ogłoszenie Burmistrza Tarczyna o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości


  Autor dokumentu: Barbara Gembala

  Udostępnił:  Małgorzata Nowaczyńska (2008-02-29 09:04:04)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

 

Sieć wodociągowa w miejscowości Pawłowice-zawarcie umowy

 

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

 

 

 

 

Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych 
ogłoszenie o zawarciu umowy
 

 

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Małgorzata Nowaczyńska (2008-02-28 11:44:47)
  Ostatnio zmodyfikował:

 

Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gminy Tarczyn

 

 Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Małgorzata Nowaczyńska (2008-02-25 10:58:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

 

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gładków, drogi gminnej w miejscowości Rembertów oraz modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świętochów

 

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-02-13 15:42:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  Sławomir Wyszyński (2008-02-13 15:52:51)
 

 

Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych

 

  Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Sławomir Wyszyński (2008-01-29 16:03:11)
  Ostatnio zmodyfikował:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Autor dokumentu: Monika Zambrzycka

  Udostępnił:  Monika Zambrzycka (2009-01-29 10:27:30)
  Ostatnio zmodyfikował: 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro