Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Konkurs na szarlotkę

16.08.201713:05

szarlotka plakat
Załącznik do pobrania plik DOC: Deklaracja przystąpienia do Konkursu na „Szarlotkę”

 

Burmistrz Tarczyna oraz

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

ogłaszają drugą edycje konkurs na

„Szarlotkę”

Szarlotka” – to tak naprawdę tylko nazwa, gdyż w konkursie mogą brać udział ciasta przygotowane na bazie jabłek.

 

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR KONKURSU:

1. Konkurs na „SZARLOTKĘ” (zwany w dalszej części konkursem) został przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie pod patronatem Barbary Galicz – Burmistrza Tarczyna.

DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Prezentacja ciast, ich ocena oraz rozstrzygnięcie konkursu

odbędzie się w dniu 10 września br. podczas imprezy

„Tarczyńskie Owocobranie”

CELE KONKURSU:

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji sporządzania oraz przygotowania wypieku ciast,

2. Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych ciast przygotowanych przez mieszkańców Gminy Tarczyn,

3. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu,

4. Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą uczestniczyć ciasta przygotowane przez mieszkańców gminy Tarczyn. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje blachę jednego rodzaju ciasta i przekazuje go Organizatorowi.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa (do środy 6 września br.) do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie,

ul. J. Stępkowskiego 17 tel. 22 715 -79-62, osobiście w siedzibie GOK – pokój 101,

albo na adres e-mailowy gok@tarczyn.pl

3. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona

4. Ciasto może być wykonane w dowolnym miejscu, jednak powinno być dostarczone na konkurs w formie gotowej w dniu imprezy (niedziela – 10 września b.r. ) do godz. 13.00 na Rynek w Tarczynie

Do ciasta należy dołączyć karteczkę z godłem wykonawcy, a dane wykonawcy: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, przekazać Organizatorowi w zamkniętej kopercie podpisanej tym samym godłem, co ciasto.

5. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny ciast w dniu 10 września br.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny

KRYTERIA OCENY:

1. Komisja dokona wyboru najlepszego ciasta oceniając:

– oryginalność i kreatywność – 0 – 10 pkt

– walory smakowe – 0 – 10 pkt

– estetykę przygotowania oraz sposób dekoracji ciasta – 0 – 10 pkt

– subiektywne odczucia członków komisji po degustacji 0 – 10 pkt

Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. Jury wybierze jednego zwycięzcę konkursu oraz przyzna dwa wyróżnienia.

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa.

 3. Zdjęcia wszystkich potraw biorących udział w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.gok-tarczyn.pl oraz stronie www.tarczyn.pl oraz na Facebook-u.

4. Każdy uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża na to zgodę.

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10 września.

INNE ISTOTNE INFORMACJE:

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu do dnia Konkursu

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu na portalach internetowych i w prasie

4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie

5. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej organizatora: www.gok-tarczyn.pl praz na stronie www.tarczyn.pl

6. Załącznik nr 1 do pobrania ze strony www.gok-tarczyn.pl do Regulaminu to:

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola w Tarczynie

14.06.2018

10:40

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Biegi crossowe - informacja

13.06.2018

15:49

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Piknik rodzinny w Werdunie (17.06.2018)

13.06.2018

12:32

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Drugi mostek w Drozdach

11.06.2018

15:25

W Tarczynie/Drozdach, na terenie rekreacyjno-sportowym, gmina wybudowała drugi mostek nad rzeką Tarczynką, łączący ścieżki biegnące między miejscowymi stawami z istniejącą infrastrukturą. Dzięki temu można już swobodnie i komfortowo przejść lub przejechać rowerem od targowiska (bądź od drogi wojewódzkiej) aż do stawów, co pozwala na aktywny wypoczynek na znacznie szerszym niż dotąd obszarze.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Komunikat - kąpieliska

08.06.2018

15:18

Urząd Miejski w Tarczynie informuje, że zgodnie z art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)  zbiorniki wodne znajdujące się na terenie gminy Tarczyn nie zostały wyznaczone uchwałą rady gminy, dlatego są traktowane jako „dzikie kąpieliska”. W związku z tym, że na terenie gminy Tarczyn nie ma certyfikowanych kąpielisk, zabrania się korzystania z tutejszych akwenów wodnych.  

Piknik w przedszkolu (09.06.2018)

05.06.2018

08:35

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

W Rembertowie bezpieczniej

04.06.2018

11:05

Sygnalizacja świetlna w Rembertowie, założona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), już działa! Po raz kolejny konsekwentne starania burmistrz Tarczyna Barbary Galicz​ oraz wspomagających ją na rzecz poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców przyniosły znaczący efekt.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dzień wolny od pracy (01.06.2018)

29.05.2018

15:27

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Tarczyna dzień 01.06.2018r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie i jednostek organizacyjnych. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Zawody wędkarskie dla dzieci (10.06.2018)

29.05.2018

13:52

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

24.05.2018

15:45

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Szkolenie nt. zatrudniania przy zbiorach w rolnictwie/sadownictwie (25.05.2018)

22.05.2018

13:44

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie (do 07.06.2018)

18.05.2018

09:37

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nabór wniosków w ramach Tarczyńskiego Programu Naukowego - "Akademia Talentów" (17.05.-11.06.2018)

17.05.2018

14:33

Nabór wniosków trwa do 11 czerwca 2018r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Gmina Tarczyn wygrywa Podwórko NIVEA 2018!!!

10.05.2018

12:14

Gmina Tarczyn WYGRYWA Podwórko Talentów NIVEA 2018!!!! Wywalczyliśmy 1. miejsce w gronie najlepszych filmów i prezentacji!!! Najwyżej oceniony przez Jury konkursu został film o Tarczyńskich Talentach pt. "Z talentem za Pan Brat": https://www.tarczyn.pl/527-Galeriafilmw.htm. Za nami znalazły się takie miasta jak: Śrem, Warszawa, Wrocław i Poznań.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawody jeździeckie i Święto Flagi w Tarczynie

07.05.2018

11:25

W Tarczynie, przy ul. Dolnej, na terenie prywatnym p. Kazimierza Porębskiego oraz na obszarze gminnego terenu rekreacyjnego, odbyły się regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, wraz z rodzinnymi atrakcjami, koordynowane przez Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja o osiągniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu w 2017r.

04.05.2018

15:21

Szymon

Informacje o osiągniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Skrzyżowanie w Grzędach znacznie bezpieczniejsze

19.04.2018

11:05

Sygnalizacja świetlna w Grzędach, założona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), już działa! Po raz kolejny konsekwentne starania burmistrz Barbary Galicz oraz wspomagających ją na rzecz poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców przyniosły wymierny efekt.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Realizacja unijnego projektu "Mazowieccy Liderzy e-Administracji"

18.04.2018

14:37

Szymon

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Miasto Góra Kalwaria i partnerskie JST: Gmina Tarczyn, Gmina Celestynów, Gmina Cegłów, Powiat Wołomiński, Gmina Izabelin, Gmina Miasto Ząbki, Powiat Warszawsko Zachodni oraz Partnera Zarządzającego – Certes Sp. z o.o., jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 9 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 30.06.2019 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

"Wiadomości Tarczyńskie" i folder z inwestycjami zrealizowanymi w 2017r.

28.03.2018

09:17

Przedstawiamy Państwu elektroniczną wersję najnowszego numeru popularnej lokalnej gazety oraz folder z przedsięwzięciami zrealizowanymi w 2017r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Finał X Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce

26.03.2018

11:35

W szkole im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Festiwalu Patriotycznego. Gościem honorowym tego cieszącego się coraz większą popularnością i uznaniem wydarzenia była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Komunikat dot. dotacji na WYMIANĘ PIECÓW i OZE dla osób fizycznych

22.03.2018

11:23

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy Komunikat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/OF) dotyczący dofinansowania na WYMIANĘ PIECÓW i OZE dla osób fizycznych:

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rozbudowa i modernizacja SP w Tarczynie - kolejny etap

14.03.2018

08:38

W Tarczynie trwa przebudowa miejscowej szkoły podstawowej. W ramach inwestycji o wartości ok. 9,5 mln zł, realizowanej przez gminę Tarczyn, powstają m.in. nowoczesna sala gimnastyczna, sale dydaktyczne i gabinety specjalistyczne.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

09.03.2018

17:04

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uroczysta gala "Perły Mazowsza 2017"

02.03.2018

14:26

W tarczyńskiej Sali Widowiskowej im. Mieczysława Fogga odbyła się gala „Perły Mazowsza”, podczas której przedstawiono najpopularniejsze w powiecie piaseczyńskim wydarzenia, firmy, sportowców oraz osoby działające na rzecz aktywizacji społecznej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Tarczynie

26.02.2018

12:38

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro