Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

1,4 mln zł z UE na kanalizację!

20.09.201610:26

Gmina Tarczyn pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie unijne dofinansowanie, w formie refundacji, w wysokości 1,4 mln zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
 

loga razem

DSC_0511
 

Projekt pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tarczyn” zakłada wybudowanie w mieście (obręb ul. Gawarskiego i ul. Szarych Szeregów) sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ponad 5 km.

Umowa o dofinansowanie w przedmiotowej sprawie ) została podpisana przez burmistrz Tarczyna Barbarę Galicz, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Elwiry Młoźniak, na początku września w siedzibie NFOŚiGW.

 

DSC_0312

 

POIS tablica informacyjna2016-page-001

 

Gmina Tarczyn realizuje projekt pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tarczyn”, współfinansowy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to 2 230 823,20 PLN, z czego dofinansowanie z UE wynosi 1 406 637,06 PLN.


Celem inwestycji jest wyposażenie aglomeracji o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM w system kanalizacji zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG
w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Realizacja inwestycji umożliwi więc zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.  

W ramach projektu przewidziano m.in.  wykonanie:
- sieci kanalizacyjnej dla ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Tarczyn w obrębie ulic: Szarych Szeregów, Zawilec, Tulipanowej, Niezapominajki, Różanej i Wrzosowej;
- sieci kanalizacyjnej dla ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Tarczyn oraz przepompownię ścieków w obrębie ulic: Gawarskiego, Dębowej, Modrzewiowej oraz Wąskiej;
- sieci kanalizacyjnej dla wód opadowych w ul. Gawarskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Błońskiej, do odprowadzania wód opadowych z ulicznych powierzchni utwardzonych poprzez wpusty uliczne  z osadnikami oraz urządzenia do oczyszczania polegające na pozbawieniu ich zawiesin mineralnych i ropopochodnych.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej dla ścieków bytowo – gospodarczych z miejscowości Tarczyn w obrębie ulic: Szarych Szeregów i Gawarskiego oraz budowa kanalizacji deszczowej  w ulicy Gawarskiego.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

 • kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Szarych Szeregów:
 • 888 m przewodów kanalizacyjnych z PVC Ø 200 mm;
 • 42 odgałęzień bocznych Ø 160 mm z PVC o łącznej długości L = 382 m, w tym 30 m w rurach osłonowych pod jezdnią;
 • 45 studni inspekcyjnych Ø 425 mm typu WAVIN.

 

 • kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Gawarskiego:
 • kanał sanitarny grawitacyjny PVC-U o długości L= 2781 m,
 • przyłącza grawitacyjne PVC 0160 mm w ilości 56 szt.,
 • przyłącza grawitacyjne PVC 0160 mm (w pasie drogowym) o długości L= 312m,
 • przyłącza grawitacyjne PVC 0200 mm (w pasie drogowym) o długości L=16 m,
 • przepompownia ścieków na działce 57/13 - Tarczyn,
 • studnia zbiorcza z zasuwami odcinającymi na kanale doprowadzającym ścieki do przepompowni,
 • studnia pomiarowa na kanale tłocznym,
 • studnia czyszczakowa w ilości 2 szt.,
 • studnia z zaworem odpowietrzającym w ilości 2 szt.,
 • kanał tłoczny PE o długości L=800 m;

 

 • kanalizacji dla wód opadowych w obrębie ulicy Gawarskiego:
 • wykonanie kanału z rur PVC o 400, 315, 250, 200 mm o łącznej długości L = 1067 m z 42 wpustami ulicznymi i studniami kanalizacyjnymi oraz urządzeniami do oczyszczania wód opadowych wraz z przebudową rowu melioracyjnego na odcinku kolidującym.

 

Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola w Tarczynie

14.06.2018

10:40

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Biegi crossowe - informacja

13.06.2018

15:49

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Piknik rodzinny w Werdunie (17.06.2018)

13.06.2018

12:32

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Drugi mostek w Drozdach

11.06.2018

15:25

W Tarczynie/Drozdach, na terenie rekreacyjno-sportowym, gmina wybudowała drugi mostek nad rzeką Tarczynką, łączący ścieżki biegnące między miejscowymi stawami z istniejącą infrastrukturą. Dzięki temu można już swobodnie i komfortowo przejść lub przejechać rowerem od targowiska (bądź od drogi wojewódzkiej) aż do stawów, co pozwala na aktywny wypoczynek na znacznie szerszym niż dotąd obszarze.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Komunikat - kąpieliska

08.06.2018

15:18

Urząd Miejski w Tarczynie informuje, że zgodnie z art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)  zbiorniki wodne znajdujące się na terenie gminy Tarczyn nie zostały wyznaczone uchwałą rady gminy, dlatego są traktowane jako „dzikie kąpieliska”. W związku z tym, że na terenie gminy Tarczyn nie ma certyfikowanych kąpielisk, zabrania się korzystania z tutejszych akwenów wodnych.  

Piknik w przedszkolu (09.06.2018)

05.06.2018

08:35

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

W Rembertowie bezpieczniej

04.06.2018

11:05

Sygnalizacja świetlna w Rembertowie, założona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), już działa! Po raz kolejny konsekwentne starania burmistrz Tarczyna Barbary Galicz​ oraz wspomagających ją na rzecz poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców przyniosły znaczący efekt.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dzień wolny od pracy (01.06.2018)

29.05.2018

15:27

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Tarczyna dzień 01.06.2018r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie i jednostek organizacyjnych. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Zawody wędkarskie dla dzieci (10.06.2018)

29.05.2018

13:52

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

24.05.2018

15:45

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Szkolenie nt. zatrudniania przy zbiorach w rolnictwie/sadownictwie (25.05.2018)

22.05.2018

13:44

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie (do 07.06.2018)

18.05.2018

09:37

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nabór wniosków w ramach Tarczyńskiego Programu Naukowego - "Akademia Talentów" (17.05.-11.06.2018)

17.05.2018

14:33

Nabór wniosków trwa do 11 czerwca 2018r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Gmina Tarczyn wygrywa Podwórko NIVEA 2018!!!

10.05.2018

12:14

Gmina Tarczyn WYGRYWA Podwórko Talentów NIVEA 2018!!!! Wywalczyliśmy 1. miejsce w gronie najlepszych filmów i prezentacji!!! Najwyżej oceniony przez Jury konkursu został film o Tarczyńskich Talentach pt. "Z talentem za Pan Brat": https://www.tarczyn.pl/527-Galeriafilmw.htm. Za nami znalazły się takie miasta jak: Śrem, Warszawa, Wrocław i Poznań.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawody jeździeckie i Święto Flagi w Tarczynie

07.05.2018

11:25

W Tarczynie, przy ul. Dolnej, na terenie prywatnym p. Kazimierza Porębskiego oraz na obszarze gminnego terenu rekreacyjnego, odbyły się regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, wraz z rodzinnymi atrakcjami, koordynowane przez Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Informacja o osiągniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu w 2017r.

04.05.2018

15:21

Szymon

Informacje o osiągniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Skrzyżowanie w Grzędach znacznie bezpieczniejsze

19.04.2018

11:05

Sygnalizacja świetlna w Grzędach, założona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), już działa! Po raz kolejny konsekwentne starania burmistrz Barbary Galicz oraz wspomagających ją na rzecz poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców przyniosły wymierny efekt.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Realizacja unijnego projektu "Mazowieccy Liderzy e-Administracji"

18.04.2018

14:37

Szymon

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Miasto Góra Kalwaria i partnerskie JST: Gmina Tarczyn, Gmina Celestynów, Gmina Cegłów, Powiat Wołomiński, Gmina Izabelin, Gmina Miasto Ząbki, Powiat Warszawsko Zachodni oraz Partnera Zarządzającego – Certes Sp. z o.o., jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 9 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 30.06.2019 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

"Wiadomości Tarczyńskie" i folder z inwestycjami zrealizowanymi w 2017r.

28.03.2018

09:17

Przedstawiamy Państwu elektroniczną wersję najnowszego numeru popularnej lokalnej gazety oraz folder z przedsięwzięciami zrealizowanymi w 2017r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Finał X Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce

26.03.2018

11:35

W szkole im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Festiwalu Patriotycznego. Gościem honorowym tego cieszącego się coraz większą popularnością i uznaniem wydarzenia była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Komunikat dot. dotacji na WYMIANĘ PIECÓW i OZE dla osób fizycznych

22.03.2018

11:23

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy Komunikat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/OF) dotyczący dofinansowania na WYMIANĘ PIECÓW i OZE dla osób fizycznych:

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rozbudowa i modernizacja SP w Tarczynie - kolejny etap

14.03.2018

08:38

W Tarczynie trwa przebudowa miejscowej szkoły podstawowej. W ramach inwestycji o wartości ok. 9,5 mln zł, realizowanej przez gminę Tarczyn, powstają m.in. nowoczesna sala gimnastyczna, sale dydaktyczne i gabinety specjalistyczne.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

09.03.2018

17:04

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uroczysta gala "Perły Mazowsza 2017"

02.03.2018

14:26

W tarczyńskiej Sali Widowiskowej im. Mieczysława Fogga odbyła się gala „Perły Mazowsza”, podczas której przedstawiono najpopularniejsze w powiecie piaseczyńskim wydarzenia, firmy, sportowców oraz osoby działające na rzecz aktywizacji społecznej

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Tarczynie

26.02.2018

12:38

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro