Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej - Wrota Mazowsza

 

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.

MSIP jest dostępny dla wszystkich struktur samorządu terytorialnego, jednostek administracji rządowej oraz różnego typu służb państwowych i publicznych. Jednocześnie podstawową zasadą działania systemu jest jego otwartość dla wszelkich użytkowników, realizowana poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową.

Realizując to założenie powstał Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego Wrota Mazowsza (www.msip.wrotamazowsza.pl) umożliwiający udostępnianie danych i informacji zgodnie z założeniami społeczeństwa informacyjnego. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1067/133/04 z 28 września 2004 roku, koordynowanie prac związanych z budową, aktualizacją i udostępnianiem baz danych MSIP powierzone zostało Geodecie Województwa Mazowieckiego.

Gmina Tarczyn wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zrealizowała projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W ramach projektu przewidziano realizację zadań mających na celu m.in. uruchomienie portalu umożliwiającego zarejestrowanym użytkownikom na:

  •  zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej w powiązaniu z określoną lokalizacją przestrzenną,
  •  wykonywanie przy pomocy schematu zapytań analiz przestrzennych dotyczących lokalizacji terenów inwestycyjnych w oparciu o dane zgromadzone w Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej oraz oferty właścicieli nieruchomości.

link do portalu mapowego: http://msip.wrotamazowsza.pl/msip/Full.aspx

link do informacji o projekcie: http://www.geodezja.mazovia.pl/projekty/bw/startbw.html

 

wrota mazowsza

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro