Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Kolektory słoneczne w Gminie Tarczyn

Urząd Miejski w Tarczynie informuje, iż Gmina Tarczyn złożyła wniosek o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tarczyn (projekt pn. "Poprawa jakości środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarczyn poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii").

 

Do niniejszego wniosku załączona została niezbędna, specjalistyczna dokumentacja, na opracowanie której mieszkańcy gminy Tarczyn zainteresowani udziałem w niniejszym projekcie wnosili na konto Urzędu Miejskiego w Tarczynie opłaty w wysokości 100 PLN (każdy właściciel danej posesji opłacał opracowanie dokumentacji dotyczącej należącego do niego budynku).

 

* Aktualizacja (05.12.2011r.). Uprzejmie informujemy, iż zakończyła się ocena formalna projektu Gminy Tarczyn pn. "Poprawa jakości środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarczyn poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii" (a także innych projektów składanych przez samorządy oraz inne instytucje i organizacje do Ministerstwa Środowiska). Po aktualizacji kursu Euro dokonanej przez Gminę Tarczyn pod koniec września 2011r., Ministerstwo Środowiska poinformowało, iż wniosek gminy Tarczyn pomyślnie przeszedł fazę analizy formalnej. Informacja o wynikach oceny merytorycznej powinna pojawić się w 2012r.

* Aktualizacja (21.02.2012r.). Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, Gmina Tarczyn zakwalifikowała się do trzeciego, ostatniego etapu oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarczyn poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”. Projekt Gminy Tarczyn, jako jeden z 6 w Polsce, znalazł się tym samym w bardzo wąskim gronie ubiegających się o dofinansowanie.


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro