Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Inwestycje.

UWAGA! Zestawienia inwestycji przeprowadzonych w gminie Tarczyn w latach 2007-2016 zamieszczone są na niniejszej stronie w formacie PDF (pobierz format PDF) .

 

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2016 ROKU - kliknij i pobierz

DSC_0311

 

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2015 ROKU - kliknij i zobacz

DSC_0211

 

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2014 ROKU - kliknij i zobacz

 

 

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2013 r. - kliknij i zobacz

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2012 r. - kliknij i zobacz

 

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2011 r. - kliknij i zobacz

 

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2010 r. - kliknij i zobacz 

 Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2009 r. - kliknij i zobacz 

 Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2008 r. - kliknij i zobacz 

 Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2007 r . - kliknij i zobacz

 Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2006 r .

• Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w Tarczynie etap II
• Modernizacja ul. Mszczonowskiej i Zatylnej w Tarczynie, która obejmowała wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej tych ulic wraz z wykonaniem chodników

Fot. Ulica Zatylna w Tarczynie.

Fot. Ulica Mszczonowska w Tarczynie


• Budowa sieci wodociągowej z przyłączami II etap część 3 w m. Stefanówka, Jeziorzany i Komorniki  o łącznej dł. sieci 4 242m i 63 przyłącza
• ,, Modernizacja ulicy Warszawskiej, Grójeckiej i Stępkowskiego w Tarczynie”. Inwestycja obejmowała roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni ulicy Warszawskiej, Grójeckiej i Stępkowskiego, wykonanie ścieżki rowerowej oraz modernizacja ciągów pieszych, zatok postojowych i wjazdów na posesję. Inwestycja jest dofinansowana na podstawie zawartego w dniu 15.02. br porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim kwotą 1.825.000zł.
• ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Ruda – Prace Małe”.
• ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Werdun’’.
• ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Bystrzanów’’ – prace obejmowały wzmocnienie podbudowy tej drogi oraz położenie nawierzchni asfaltowej
• ,, Modernizacja drogi gminnej w Józefowice- Komorniki’’ – wykonano wzmocnienie podbudowy tej drogi oraz nawierzchnię asfaltową
• ,,Modernizacja drogi gminnej w m. Gładków’’
• Wykonanie chodników z kostki brukowej w Tarczynie                                  
• ,,Remont Rynku w Tarczynie z wykonaniem fontanny”. W ramach tych prac wykonano nową nawierzchnię płyty głównej rynku z kostki kamiennej oraz wykonano fontannę.

•  Budowa budynku komunalnego przy ul.Stępkowskiego w Tarczynie.
 


•  Modernizacja ulicy Kopernika i Piłsudskiego w Świętochowie.
• Budowa wjazdu z kostki granitowej i zatoki parkingowej z betonowej kostki brukowej przy kościele w Leśnej Polanie w pasie naszej gminnej drogi
• Zakończono prace związane z „Modernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Pracach Małych”. W ramach tych prac wymieniono dachy na obydwu budynkach,adaptowano pomieszczenia na nową klasę zerową i węzły sanitarne oraz wykonano docieplenie i nową elewację na budynku z klasą zerową.


• Na terenie tej szkoły powstało też nowe uniwersalne boisko o sztucznej nawierzchni wyposażone w bramki i trybuny do piłki nożnej.


• Budowa parkingu przy kościele w Rembertowie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro