Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Inwestycje.

UWAGA! Zestawienia inwestycji przeprowadzonych w gminie Tarczyn w latach 2007-2016 zamieszczone są na niniejszej stronie w formacie PDF (pobierz format PDF) .

 

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2016 ROKU - kliknij i pobierz

DSC_0311

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2015 ROKU - kliknij i pobierz

DSC_0211

 

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2014 ROKU - kliknij i pobierz (pdf)

Budowa placu zabaw w Werdunie - gmina Tarczyn zakończyła budowę placu zabaw
w  miejscowości Werdun. Wykonawcą tej inwestycji była firma Rutkowski z Pruszkowa,
która została wybrana na wykonawcę zadania w postępowaniu przetargowym.
Projekt polegał na budowie placu zabaw wraz z alejką i ogrodzeniem terenu.

Cel przedsięwzięcia, na realizację którego gmina zdobyła wsparcie z Unii Europejskiej
w wysokości ok. 100 tys. zł, to umożliwienie podniesienia standardu świadczonych
usług rekreacyjnych poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Werdun.
Opisana inwestycja została zakończona z końcem 2014 roku. W przyszłości
planowana jest realizacja kolejnych etapów inwestycji.

werdun1

werdun2

- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Drozdach – I etap. Projekt zakłada budowę
tematycznego placu zabaw, jak również alejki parkowej i miejsc postojowych
(w przyszłości planowane do realizacji są kolejne etapy inwestycji).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Modernizacja ul. Polnej w Tarczynie

DSC_0266(1)

 

DSC_0267

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Budowa miejsc parkingowych wraz z przebudową dróg na osiedlu w Pawłowicach.

DSC_0269

 

DSC_0266

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Utwardzenie odcinka drogi Księżowola - Kocerany, łączącej gminę Tarczyn z gminą Pniewy


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Utwardzenie ul. Długiej w Manach

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Utwardzenie ul. Wspólnej (Many-Suchostruga)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Utwardzenie ul. Górnej Drogi (Werdun)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Utwardzenie ul. Brzozowej (Wólka Jeżewska)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Utwardzenie ul. Księżnej Diany (Borowiec)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Budowa gminnego placu zabaw na osiedlu Ustronie w Tarczynie
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Przebudowa fragmentu ulicy Stępkowskiego w Tarczynie, wiodącego bezpośrednio do drogi krajowej nr 7.
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

• Przebudowa ul. Szczakoskiej w Kotorydzu


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Przebudowa ul. Granicznej w Pawłowicach
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Modernizacja ul. Kresowej w Woli Przypkowskiej


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Modernizacja ul. Okrężnej w Woli Przypkowskiej


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
• Modernizacja ul. Słonecznej w Przypkach


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Zakup i przekazanie policji sprzętu do monitorowania Tarczyna, co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo na terenie miasta
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Otwarcie nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, Czytelni Multimedialnej oraz części referatów Urzędu Miejskiego


 


 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Many, Borowiec

Zdjecie-0003

 

Zdjecie-0014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janówek, Przypki

Zdjecie-0030

 

DSC_0477

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


• Zakończenie realizacji dwuletniego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


• Realizacja projektu informatyczno-edukacyjnego „Internet szansą na lepszą przyszłość - Gmina Tarczyn”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Realizacja projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Suchodół”, współfinansowanego ze środków WFOŚIGW w Warszawie

komendant stanislaw malczynski

 

20141202_121142

 

20141202_121352

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


• Realizacja profesjonalnych treningów dla osób chcących kompleksowo, w najdrobniejszych aspektach, przygotować się do startu w Półmaratonie Tarczyńskim 2014. w ramach projektu „Mój bieg po zdrowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (tzw. „małe projekty”), oś 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Gmina Tarczyn, dzięki świetnej współpracy z prowadzonymi przez siebie placówkami oświatowymi, uzyskała wsparcie finansowe na realizację kolejnego już unijnego projektu: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia od września 2014r. do czerwca 2015r. odbywać się będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z zakresu języka obcego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego.

5

 

WP_20141126_019

 

IMG_0710

IMG_0794

 

IMG_0828


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2013 r. - kliknij i zobacz

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2012 r. - kliknij i zobacz

 

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2011 r. - kliknij i zobacz

 

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2010 r. - kliknij i zobacz 

 Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2009 r. - kliknij i zobacz 

 Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2008 r. - kliknij i zobacz 

 Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2007 r . - kliknij i zobacz

 Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2006 r .

• Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w Tarczynie etap II
• Modernizacja ul. Mszczonowskiej i Zatylnej w Tarczynie, która obejmowała wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej tych ulic wraz z wykonaniem chodników

Fot. Ulica Zatylna w Tarczynie.

Fot. Ulica Mszczonowska w Tarczynie


• Budowa sieci wodociągowej z przyłączami II etap część 3 w m. Stefanówka, Jeziorzany i Komorniki  o łącznej dł. sieci 4 242m i 63 przyłącza
• ,, Modernizacja ulicy Warszawskiej, Grójeckiej i Stępkowskiego w Tarczynie”. Inwestycja obejmowała roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni ulicy Warszawskiej, Grójeckiej i Stępkowskiego, wykonanie ścieżki rowerowej oraz modernizacja ciągów pieszych, zatok postojowych i wjazdów na posesję. Inwestycja jest dofinansowana na podstawie zawartego w dniu 15.02. br porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim kwotą 1.825.000zł.
• ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Ruda – Prace Małe”.
• ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Werdun’’.
• ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Bystrzanów’’ – prace obejmowały wzmocnienie podbudowy tej drogi oraz położenie nawierzchni asfaltowej
• ,, Modernizacja drogi gminnej w Józefowice- Komorniki’’ – wykonano wzmocnienie podbudowy tej drogi oraz nawierzchnię asfaltową
• ,,Modernizacja drogi gminnej w m. Gładków’’
• Wykonanie chodników z kostki brukowej w Tarczynie                                  
• ,,Remont Rynku w Tarczynie z wykonaniem fontanny”. W ramach tych prac wykonano nową nawierzchnię płyty głównej rynku z kostki kamiennej oraz wykonano fontannę.

•  Budowa budynku komunalnego przy ul.Stępkowskiego w Tarczynie.
 


•  Modernizacja ulicy Kopernika i Piłsudskiego w Świętochowie.
• Budowa wjazdu z kostki granitowej i zatoki parkingowej z betonowej kostki brukowej przy kościele w Leśnej Polanie w pasie naszej gminnej drogi
• Zakończono prace związane z „Modernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Pracach Małych”. W ramach tych prac wymieniono dachy na obydwu budynkach,adaptowano pomieszczenia na nową klasę zerową i węzły sanitarne oraz wykonano docieplenie i nową elewację na budynku z klasą zerową.


• Na terenie tej szkoły powstało też nowe uniwersalne boisko o sztucznej nawierzchni wyposażone w bramki i trybuny do piłki nożnej.


• Budowa parkingu przy kościele w Rembertowie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro