Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie

ul. Rynek 8

05-555 Tarczyn

tel. 022 715-79-35

fax 022 715-79-36

 

KARTA DUŻEJ RODZINY - informacje

 

 

 

Powiększ plakat

 

Na czym polega pomoc społeczna?

 

Do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta przysługuje:


• wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
• cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.


 

 

 

Magdalena Burzyńska

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Tarczynie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro