Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Ciekawi ludzie

Irena Sendler (1910-2008)


W latach międzywojennych mieszkanka Tarczyna. Legendarna patriotka, która niezwykle wyraziście zapisała się na najpiękniejszych kartach historii Polski. Podczas II wojny światowej wykazała się wielkim bohaterstwem, ratując z getta warszawskiego 2500 dzieci żydowskich, a także niejednego dorosłego, jednocześnie pomagając im w znalezieniu schronienia. W 1943 r. Irena Sendler została aresztowana przez Niemców. Po trzech miesiącach pobytu na Pawiaku cudem uniknęła egzekucji. Irena Sendler została odznaczona Orderem Orła Białego oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1965 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał jej medal i dyplom „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Uhonorowana Nagrodą im. Jana Karskiego za „Odwagę i Serce” przez Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie. W połowie marca 2007 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, specjalną uchwałą, jednogłośnie uczcił działalność Ireny Sendler i konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom „Żegota”, w której od 1942 r. kierowała Sekcją Pomocy Dzieciom. W 2007r. władze Tarczyna przyznały Irenie Sendler tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarczyna, a Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna nadało jej tytuł swego Honorowego Członka. Była zgłoszoną polską kandydatką do Pokojowej Nagrody Nobla.

Irena Sendler - kliknij i czytaj o Niej więcej

 

 

 

 

 


Wojciech Górski (1849-1935)


Wybitny pedagog, autor wielu prac z pedagogiki, dyrektor znanego warszawskiego gimnazjum, jako jeden z pierwszych wprowadził w szkole stałą opiekę lekarską i lekcje gimnastyki. W 1925 r. założył szkołę powszechną w Pamiątce (była to wówczas szkoła jednoklasowa), a w 1927 r. rozpoczął budowę pięknej i nowoczesnej szkoły, na którą przeznaczył swe fundusze, pensje i zaciągnął  pożyczkę. Budowę placówki, która nosi ona imię Anieli i Wojciecha Górskich, zakończono w ciągu roku. Wojciech Górski był również fundatorem stypendiów dla najlepszych uczniów tej szkoły.

 

Julian Stępkowski (1880-1944)


Nauczyciel i społecznik, od 1919 r. kierownik szkoły w Tarczynie. Wielką zasługą Juliana Stępkowskiego był rozwój szkoły powszechnej w Tarczynie. Dążył do budowy siedmioklasowej szkoły w Tarczynie, wchodził w skład komitetu budowy szkoły, którą ukończono w 1939 r. Budowa szkoły była dziełem życia Juliana Stępkowskiego. Pochłaniała go również pasja społecznikowska: działał  w Ochotniczej Straży Pożarnej, był prezesem Ogniska Nauczycielskiego, działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, przez 2 lata prowadził w Tarczynie Niedzielny Uniwersytet Powszechny. W okresie okupacji niemieckiej działał w konspiracji, prowadził tajne nauczanie. Został zamordowany w kaźni gestapo w Grójcu. Pamiętając o zasługach Juliana Stępkowskiego, Jego imieniem nazwano ulicę przy której mieści się szkoła, a także samą szkołę.

 

Ksiądz Proboszcz Czesław Oszkiel (1889-1944)


Od 1934 r. proboszcz parafii Tarczyn. Dał się poznać jako wspaniały kapłan i świetny organizator. Jego staraniem został wybudowany Dom Parafialny (dzisiejsza siedziba Gminnego Ośrodka Kultury ) oraz dokonano renowacji kościoła. Miał bardzo duży autorytet wśród swoich parafian. Podczas okupacji niemieckiej współpracował z ruchem oporu. W 1944 r. został aresztowany przez Niemców, a następnie, po brutalnych przesłuchaniach, zamordowany. Społeczeństwo Tarczyna ufundowało ks. Oszkielowi pomnik na cmentarzu i tablicę pamiątkową w tutejszym kościele. Jego imieniem nazwano ulicę, przy której stoi zbudowany przez Niego Dom Parafialny.

 

Mieczysław Kaczyński (1895-1943)


Działacz ruchu ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego”Wyzwolenie”. W czasie okupacji niemieckiej wstąpił do Ruchu Oporu Chłopów (SL „ROCH”), pełniąc funkcję przewodniczącego w gminie Komorniki. Od 1941r. był członkiem Batalionów Chłopskich. Stał się też łącznikiem przewożącym prasę konspiracyjną na trasie między Tarczynem a Grójcem. W 1943 r. został aresztowany przez Niemców, a następnie zastrzelony podczas przesłuchania. Jego imieniem nazwano Szkołę Podstawową w Pracach Małych.

 

Ewa Jeżewska (1884-1950)
Sprowadziła się do Tarczyna po I wojnie światowej. Od maja 1927 r. rozpoczęła pracę w miejscowej aptece, z czasem ją wykupując. W czasie okupacji hitlerowskiej, wraz z Armią Krajową, podejmowała działania służące uwalnianiu aresztowanych Polaków. Wielka społecznica. W latach II wojny światowej i w okresie powojennym pomagała też wielu głodującym, organizując ich dożywianie w tarczyńskiej szkole podstawowej przy ulicy Stępkowskiego, a także we własnym domu. Opatrywała i ukrywała rannych żołnierzy oraz powstańców, wspomagała organizacje podziemne, wyciągała pomocną dłoń do uciekinierów z Warszawy, umieszczając ich w domach swych znajomych. Wielokrotnie nie brała pieniędzy za wydawane przez siebie leki. Ewa Jeżewska patronowała tutejszej drużynie harcerskiej, dofinansowywała rozmaite wycieczki, obozy i biwaki. Działała w organizacjach charytatywnych - Radzie Głównej Opiekuńczej i Polskim Czerwonym Krzyżu. Prześladowana przez władze komunistyczne, co objawiało się wielokrotnymi wezwaniami na przesłuchania do grójeckiego Urzędu Bezpieczeństwa. W 1949 r. "władza ludowa" upaństwowiła aptekę Ewy Jeżewskiej, zabierając jej tym samym niemal cały dorobek życia. Jedyną własnością kobiety pozostał mały pokoik nad apteką. Ewa Jeżewska zmarła 14.X.1950 r. w szpitalu "Omega” w Warszawie. Pochowano ją na Cmentarzu Powązkowskim w alei 121.

 

Władysław Gawarski (1882-1967)
Przemysłowiec, twórca przemysłu tarczyńskiego, właściciel Fabryki Wag w Tarczynie, która była drugim co do wielkości zakładem przemysłowym na terenie powiatu grójeckiego. Brał czynny udział w życiu społecznym, działał  w Ochotniczej Straży Pożarnej, był członkiem Komitetu Budowy Szkoły Powszechnej. Ufundował pomnik poległym w wojnie w 1920 r., znajdujący się na Rynku w  Tarczynie. Podczas okupacji niemieckiej Władysław Gawarski należał do Armii Krajowej.
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro