Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Zwolnienia podatkowe dla inwestorów

SZANOWNI INWESTORZY !
Samorząd Gminy Tarczyn, wychodząc naprzeciw potencjalnym inwestorom, wprowadził znaczne ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie naszej gminy.


Osoby zainteresowane terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi na terenie naszej gminy prosimy o zapoznanie się z ofertą inwestycyjną,

 

Szereg ulg dla inwestorów w skrócie:
* ulgi ustawowe - przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku podatkowego w roku podatkowym, w którym obiekt został oddany do użytkowania;
* niskie podatki i opłaty lokalne;
* korzystne dla inwestorów stawki podatkowe;
* korzystne dla inwestorów opłaty lokalne;
* możliwość rozłożenia na raty podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
* możliwość rozłożenia na raty zaległości podatkowej, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
* możliwość przesunięcia terminów płatności podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
* ulga z tytułu nabycia gospodarstwa lub na powiększenie już istniejącego

 

Tax reliefs for investors

 

DEAR INVESTORS!

Commune Tarczyn authorities, intending to make a good investment offer, decided to enact lots of significant tax reliefs from property tax for investors starting to run their companies in Commune Tarczyn area.

Interested in investment areas located in our commune area, please see our investment offer.

 

Tax reliefs for investors (summary):
* statutory tax reliefs - entrepreneur is exempt from tax in the fiscal year in which the building was delivered;
* low taxes and local charges;
* advantageous tax rates;
* advantageous local charges;
* tax may be paid in instalments should the enterprise experience financial difficulties which undermine its existence;
* tax arrears may be paid in instalments should the enterprise experience financial difficulties which undermine its existence;
* deadlines for tax payment may be extended should the enterprise experience financial difficulties which undermine its existence;
*
tax relief from the acquisition of a holding or an extension of an already existing one

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro