Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

LEADER w Gminie Tarczyn (zobacz na www.lgd-tp.pl)

 

 I. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów - Lokalna Grupa Działania, powołane z inicjatywy burmistrza Tarczyna Barbary Galicz, pozyskało ok. 2,8 mln zł unijnej dotacji. 19 maja 2009r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę Lokalnych Grup Działania (LGD), które otrzymają środki finansowe na realizację przygotowanych wcześniej Lokalnych Strategii Rozwoju. Po rozszerzeniu składu Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania o gminę Góra Kalwaria i reprezentujące ją osoby, w dniu 9 marca 2010r. powstało Stowarzyszenie Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania. W 2011r. do Stowarzyszenia dołączyła gmina Konstancin-Jeziorna.

 

- To duży sukces wszystkich, którzy zaangażowali się w proces tworzenia naszego Stowarzyszenia, przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obu gmin oraz umiejętne wypełnienie wniosku aplikacyjnego i opracowanie kilkudziesięciu załączników niezbędnych do uzyskania dofinansowania – podkreśla Barbara Galicz, która od początku koordynowała wszystkie wymienione działania.

 

Dofinansowanie dla LGD mającej siedzibę w Tarczynie zostało przyznane na lata 2009-2014 (licząc terminy rozliczenia poszczególnych zadań). W tym okresie na obszarze gmin Tarczyn i Prażmów będą realizowane projekty mające na celu modernizację lokalnej infrastruktury, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tzw. małe projekty. Wszystko to ma koordynować LGD w Tarczynie. Właśnie do niej, celem realizacji wspomnianych projektów, będą składane wnioski o dotacje od różnych podmiotów z terenu gmin Tarczyn i Prażmów. Wskutek tego region uzyska z pewnością istotne wsparcie finansowe. Stowarzyszenie otrzyma także pieniądze na swoje wydatki organizacyjno-administracyjne. Co więcej, przewidziane jest również wdrażanie projektów współpracy.
 

 

Leader, będący jedną z części unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju tychże obszarów, realizowanym przez lokalne grupy działania.  Polega na opracowaniu przez miejscową społeczność Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących m.in. zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Osoby te tworzą partnerstwo zwane Lokalną Grupą Działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.

 

Kto może składać wnioski do LGD, więcej informacji o osi Leader - zobacz

 

 

 

 

  

II. W roku 2005 Gmina Tarczyn zgłosiła własny projekt do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) z siedzibą w Warszawie, która realizuje program Leader na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt uzyskał akceptację i we wrześniu 2005 r. pomiędzy FAPA a Gminą Tarczyn podpisana została umowa, na podstawie której Gmina Tarczyn uzyskała kwotę 140.000 zł na realizację projektu, w ramach którego przeprowadzone zostały na terenie gminy następujące działania:

 

1. Przygotowanie, wydrukowanie i dystrybucja folderu zawierającego informacje o Gminie Tarczyn i projekcie LEADER+ w nakładzie 2000 egzemplarzy (pobierz folder pdf cz.1; pobierz folder pdf cz.2)

 

2. Przeprowadzenie przeznaczonego dla wszystkich mieszkańców Gminy Tarczyn dwudniowego szkolenia z zakresu wiedzy na temat  realizacji programu Leader.

3. Zorganizowanie konkursów: fotograficznego, plastycznego i wiedzy o Gminie Tarczyn, który w znacznym stopniu przyczyniły się do poszerzania tożsamości lokalnej i promocji aktywności społecznej wsród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Tarczyn.

4. Zorganizowanie imprezy "Tarczyńska jesień z Leaderem",

5. Zorganizowanie 5 spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnych, w wyniku których zawiązana została Lokalna Grupa Działania, zarejestrowana w formie fundacji.

6. Przeprowadzenie dwóch spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnych Gminy Tarczyn, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych stanowiących podstawę do opracowania dla Gminy Tarczyn metodą ekspercko-społeczną Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro